nieuw logo
Teken- en schildersvereniging

De Munnik

Heerenveen


Home

Actueel

Lidmaatschap

Schilderijen

Het atelier

Inschrijfformulier

Contakt Voorzitster
  Mevr. Erna Bartling  
Secretaresse
  Mevr. Sandy Turenhout  
Penningmeester
  Dhr.   Eppo Beereboom   
Bestuurslid
  Mevr. Anneke Buizer  
Bestuurslid
  Mevr. Lies Thierry  
Bestuurslid
  Dhr.  Tjitte Anneme  
Algemeen e-mail adres
  info@de-munnik-heerenveen.nl